Categories
นิทานความรัก ฟิสิกส์ เรื่อยๆเปื่อยๆ

u ความเร็วต้น

นั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆ ก็เริ่มปล่อยใจ…

ใจอยู่นิ่งๆ ปล่อยไปในแนวดิ่ง ความเร็วต้นเท่าไหร่?
ใจอยู่ต่างกัน ออกเดินไม่พร้อมกัน กว่าใจจะพบกัน ใช้เวลาเท่าไหร่?
ใจหนึ่งอยู่สูง อีกใจอยู่ต่ำ แล้วใจที่อยู่ต่ำ จะพบใจสูงได้ไหม?

ลองใช้สูตรคิดดู

๑.   v = u + at ใช้เมื่อไม่สนใจ s

๒.   s = ( v + u ) / 2t ใช้เมื่อไม่สนใจ a

๓.   s =  ut + 1/2 at2 ใช้เมื่อไม่สนใจ v

๔.   v2 = u2 + 2as ใช้เมื่อไม่สนใจ t

…… ไม่มีสูตรไหนเลยที่ไม่สนใจ u   แสดงว่า u ต้องน่าสนใจ ……

ทุกสูตรสนใจ u
ทุกคนสนใจ u
ทุกคนชอบ u ไม่เว้นแม้แต่ i

.

จาก : ฟอร์เวิร์ดเมลเก่าๆ :innocent:

2 replies on “u ความเร็วต้น”

ยังมีสูตร s = vt – 1/2 at^2 อีกนะ
สูตรนี้ใช้เมื่อไม่มี u ครับ
สรุปตอนนี้ทุกตัวก็เจ๊ากันแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.