ซีรี่ส์พลังงาน : กุมารทอง

แม่งูเอ๋ย ไฟฟ้ามาจากไหน?

มาจากถ่านหิน บินไปก็บินมา
มาจากน้ำมัน หันไปก็หันมา
มาจากเขื่อน เอื้อมไปก็เอื้อมมา

.

พลังงานมาจากทรัพยากรมีค่า

ช่วยกันประหยัดนะครับ

.

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน