แค่เรื่องง่ายๆ หลังเลิกงาน ที่ใช้เวลาไม่ถึงนาที

Poster1 Psoter2
Poster3 Poster4

.

ไทยช่วยกันปิด เพื่อไทยได้ประหยัด

.

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

.

.

ปล. ต้องเอาไปแปะที่เครื่องเลย จะได้กระตุ้นแรงๆ :devil: