วันแม่ ๓๖๕ วัน (ยังไม่พอเลย)

สำหรับลูกแล้ว

.

วันแม่

.

.

มีเพียง ๑ วัน

.

ต่อปี

.

แต่

.

.

.

.

.

สำหรับแม่แล้ว

.

วันลูก

.

.

มีตั้งแต่

.

.

.

วันที่ลูกเกิด

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

รักแม่ครับ

.

.

.

.

.

.

.

ปล. ไม่รู้มาจากไหน แต่มันก้องอยู่ในหัว