ซีรี่ส์พลังงาน : ป.ปลา

ป.ปลานั้นหายาก

ต้องลำบากออกเรือไป

ขนส่งจากแดนไกล

ใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมัน

แช่เย็นก็เสียไฟ

หุงต้มไซร้ก๊าซทั้งนั้น

พลังงานต้องหมดกัน

โอ้ลูกหลานจำจงดี

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

4 thoughts on “ซีรี่ส์พลังงาน : ป.ปลา”

  1. ชอบๆ ชอบโฆษณานี้จริงๆ
    เรียกว่าสร้างกระแสได้อย่างดี
    กลอนนี้ก็ท่องได้ๆ :angel:

Leave a Comment