ซีรี่ส์พลังงาน : ป.ปลา

ป.ปลานั้นหายาก

ต้องลำบากออกเรือไป

ขนส่งจากแดนไกล

ใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมัน

แช่เย็นก็เสียไฟ

หุงต้มไซร้ก๊าซทั้งนั้น

พลังงานต้องหมดกัน

โอ้ลูกหลานจำจงดี

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน