ว่ากันด้วยพลังงานล้วนๆ (๒) : แหล่งพลังงาน

จากความเดิมตอนที่แล้ว เราจะพบว่า พลังงานเคมี คือ แหล่งพลังงาน ที่สำคัญในปัจจุบัน ที่เราเอามาใช้กันมากที่สุด เพราะว่ามันใช้ได้ง่ายและสะดวก เพราะมีครบทั้ง ๓ สถานะ (ของแข็ง, ของเหลว และก๊าซ) จนทำให้ทุกวันนี้ ปริมาณพลังงานเคมีที่มีอยู่ในโลก เหลือน้อยลงทุกขณะ

.

แล้วเราไม่เอาพลังงานจากแหล่งอื่นๆมาใช้บ้างเหรอ?

ในปัจจุบัน แหล่งพลังงานที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงๆจังๆ มีด้วยกัน ๘ แหล่งครับ ดังนี้

๑. พลังงานเคมี
๒. พลังงานนิวเคลียร์
๓. พลังน้ำ
๔. พลังงานจากแสงอาทิตย์
๕. พลังงานลม
๖. พลังงานจากชีวมวล
๗. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
๘. พลังงานจากทะเล

แหล่งพลังงานข้อ ๑ และ ๒ เป็นแหล่งพลังงานประเภทใช้แล้วหมด ส่วนที่เหลือข้อ ๓ – ๘ เป็นแหล่งพลังงานประเภทใช้ไม่หมด เอาเป็นว่าต่อไป ผมจะอธิบายแหล่งพลังงานแต่ละแหล่งไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับ (เยอะจัง :sneer: )

ฉะนั้นโพสต์นี้ ผู้กำกับขอตัดจบเลยนะครับ คัท!! :mad:

ขอพลังจงอยู่กับท่าน

.
แหล่งอ้างอิง :nerd:

    เอกสารเผยแพร่

  • รู้ ‘รักษ์พลังงาน : รู้เท่าทันสถานการณ์พลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน