ซีรี่ส์พลังงาน : แหล่หารสอง

ซีรี่ส์ประจำสัปดาห์นี้ครับ

.

ดึ่ม ดึ๊ม ดึ๊ม ดึม ดึม ดึ๊ม ดึ๊ม

.

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน