ซีรี่ส์พลังงาน : เทพ โพธิ์งาม

ป๋าเทพตอนหนุ่มๆครับ :wink:

จะเห็นได้ว่า มีตั้งหลายวิธีที่เราจะช่วยกันลดช่วยกันประหยัดการใช้พลังงาน

เลิกทำพฤติกรรมสิ้นเปลือง พลังงานเป็นเรื่องสำคัญ
รักลูกรักหลาน เราก็ต้องหารสอง

เอ้า หารสองหารสองหารสอง… (เหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ย :pirate: )

.

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน