ซีรี่ส์พลังงาน : บ้านเราเศรษฐีข้าว ไม่ใช่เศรษฐีน้ำมัน

ตอนนี้ขอเบิ้ลสองเลยครับ


.

.

จำให้ขึ้นใจกันนะครับ

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน