ซีรี่ส์พลังงาน : สะพานควาย

เพ่ ควายป่าว?

.

.

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน


Comments

2 responses to “ซีรี่ส์พลังงาน : สะพานควาย”

  1. นึกแล้ว….ว่าต้องเป็นแบบนี้ อิ ๆ

  2. ครับ :lol:

Leave a Reply