ซีรี่ส์พลังงาน : มุมมองของเกษตกร

ฉลองเนต TOT ดู YouTube ได้แล้ว เอาซะหน่อย :kawaii:

.

ประโยชน์ของการประหยัดพลังงาน จากมุมมองของเกษตกร

.

ประหยัดพลังงานไม่ใช่เพื่อใคร

เพื่อเราทุกคน

.

โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน