วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขมาแจกทรายอะเบทที่บ้านครับ รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลาย

เรียนท่านเจ้าของบ้าน

วิธีป้องกัน คือ ๔ ป. ครับ

ป.ปิด
ป.เปลี่ยน
ป.ปล่อย
ป.ปรับปรุง

ง่ายจะตาย :thumbsup: