Categories
รู้ไว้ใช่ว่า

สี่ปอ.

วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขมาแจกทรายอะเบทที่บ้านครับ รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลาย

เรียนท่านเจ้าของบ้าน

วิธีป้องกัน คือ ๔ ป. ครับ

ป.ปิด
ป.เปลี่ยน
ป.ปล่อย
ป.ปรับปรุง

ง่ายจะตาย :thumbsup:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.