เอ๊กเซล : ไปหา

เนื่องจากการตั้งชื่อบทที่แล้ว เราไม่ได้ตั้งชื่อไว้ทำแป๊ะอะไรให้มันเท่ๆเฉยๆ เราตั้งชื่อไว้เพื่อที่จะเรียกมันออกมาใช้งาน ดังนั้นบทนี้ จึงเป็นทีของบทที่ ๓ ไปหาชื่อ (Go To) ครับ

.

การไปหาชื่อ (Go To) คือ การเดินทางไปยังชื่อที่เราได้ตั้งไว้

วิธีการไปหา คือ เลือกโดยตรงจาก Name Box หรือ F5

ตัวอย่าง
จากตัวอย่างที่แล้ว อยู่ดีๆศักดิ์โดนสาปให้กลายเป็นหมู ดังนั้นแอดมินจะต้องทำการแก้ไขฐานข้อมูลของศักดิ์ เพื่ออัพเดตข้อมูลให้ทันสมัย เราก็เลือกชื่อที่เราได้ตั้งไว้ตรง Name Box หรือ กด F5 ก็ได้
ไปหาชื่อ ๑

เมื่อเจอแล้วเราก็ทำการแก้ไขซะเลย
ไปหาชื่อ ๒

.

หนึ่งในประโยชน์จากการตั้งชื่อครับ :thumbsup: