เอ๊กเซล : ตั้งชื่อ

บทที่ ๒ ตั้งชื่อ (Define Name)

การตั้งชื่อ (Define Name) คือ การแทนที่ข้อมูลด้วยตัวอักษร

เช่น
การตั้งชื่อ ๑

จากรูป
จะเห็นได้ว่าเราแทนเซลล์ C4 ถึง C8 ด้วยชื่อ “ชื่อ” ซึ่งดูได้ตรงช่อง Name Box และในเซลล์อื่นๆ ก็ตามนั้น
ดังนั้นเมื่อเราพูดถึง “ชื่อ” มันก็คือ C4 ถึง C8 นั่นเอง

.

ทำยังไง?
เมื่อเราต้องการที่จะตั้งชื่อให้เซลล์ใดๆก็ตาม เราจะกด

Ctrl + F3

หรือ

การตั้งชื่อ ๒
ตรงเซลล์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ก็ได้ ไม่ว่ากัน

หรือ จะตั้งตรง Name Box เลยก็ได้
การตั้งชื่อ ๓

.

แล้วถ้าจะยกเลิกล่ะ?
หากเกิดกรณีที่เบลอ ตั้งผิด หรือชื่อมันไม่ถูกใจจอร์จ สามารถแก้ไข ลบทิ้ง ตั้งใหม่ ได้ที่เดิมครับ

การตั้งชื่อ ๔

หลักการตั้งชื่อ
๑. ควรตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับข้อมูล จะได้ไม่งงและใช้งานได้สะดวก
๒. ตัวเล็กตัวใหญ่ เอ๊กเซลมันจะถือวิสาสะว่าเหมือนกัน เช่น Name, NAME, name, nAME, NaMe, namE, … คือชื่อเดียวกันนะ
๓. ชื่อซ้ำกับสูตรก็ได้นะ ใจดีจัง แต่ไม่แนะนำ เพราะเวลาใช้จะงงง้งงง เช่น IF, SUM, AVERAGE, MAX, … ทั้งหลายแหล่
๔. ห้ามเว้นวรรค
๕. เอาตัวเลขขึ้นต้นไม่ได้

.

จบแล้วครับสำหรับบทนี้ ผมได้แนบไฟล์ตัวอย่างไว้ให้ เผื่อใครสนใจ Define :fairy: