พระจันทร์เป็นใจ

หนึ่งวันหลังจากพระจันทร์ยิ้มแฉ่ง

ยุบหนอ พองหนอ :zip:
.
.
ภาพซ้ายถ่ายจริง วันที่ ๑
ภาพขวาถ่ายจริง วันที่ ๒ แล้วเอามากลับหัว