พระจันทร์เป็นใจ

หนึ่งวันหลังจากพระจันทร์ยิ้มแฉ่ง

ยุบหนอ พองหนอ :zip:
.
.
ภาพซ้ายถ่ายจริง วันที่ ๑
ภาพขวาถ่ายจริง วันที่ ๒ แล้วเอามากลับหัว

Join the Conversation

1 Comment

  1. พี่มองไม่เห็นรูป สงสัยเพราะเน็ตพี่ไม่ดี :yawn:

    ช่างเถอะ พี่เคยเห็นแล้ว :smirk:

    55555555 :D

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.