ซีรี่ส์พลังงาน : ล้างซะ

โครงการล้างแอร์ช่วยชาติ

.

.

ช่วยชาติประหยัดไฟ ช่วยคนไทยรักษาสุขภาพ

.

จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ กระทรวงพลังงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “ซีรี่ส์พลังงาน : ล้างซะ