Category คุย

WordCamp Bangkok

บันทึกงานอาสาสมัครที่ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว เหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากเช่นกัน

There She Is

สมัยก่อนที่ทำ Flash งานที่เป็นแรงบันดาลใจคือ animation เรื่องนี้ There She Is

มองย้อน 2559

แน่นอนตามธรรมเนียม ต้องเขียนรีวิวตัวเองตอนขึ้นปีใหม่ แล้วก็เงียบไปยันปีหน้า โฮะ ๆ ๆ